Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Remissyttrande: 20 april 2016

Diarienummer: 2016/433

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Konsumentverket har inga synpunkter.


Detta yttrande har beslutats av tillförordnade avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också juristen Malin Fors deltagit, föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Malin Fors
Föredragande