Mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Remissyttrande: 1 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/638 

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Rapporten Mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet (N/2016/02702/TIF)

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande