Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

Remissyttrande: 22 augusti 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/866

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande