Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerande ämnen i brandsläckningsskum

Remissyttrande: 18 februari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/153

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande