Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2916:19)

Remissyttrande: 7 november 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1222

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

.........................................................

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande