Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16), samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Remissyttrande: 9 december 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1279

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Marianne Wreifors