Remiss av Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet (ER 2016:09)

Remissyttrande: 16 augusti 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/721

m.registrator@regeringskansliet.se

Konsumentverket konstaterar att den remitterade rapporten har ett starkt fokus på elproduktion. Konsumentperspektivet på elcertifikatsystemet speglas inte alls. Att göra det sistnämnda fanns inte heller med i uppdraget till Energimyndigheten. Möjligen hade det varit intressant med någon kort beskrivning av vad det som föreslås har för konsekvenser för användarna av elen.

I övrigt har Konsumentverket inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Johan Jarelin deltagit som föredragande.

Peter Vikström
Beslutande

Johan Jarelin 
Föredragande