Remiss av promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017

Remissyttrande: 9 december 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1347

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Marianne Wreifors