Remiss av slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)

Remissyttrande: 10 maj 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/550

Miljö- och energidepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.


Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande