Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys

Remissyttrande: 24 februari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/157

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.     

Ivar Rönnbäck
Beslutande
Marianne Wreifors
Föredragande