Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26)

Remissyttrande: 18 oktober 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016-924

Kulturdepartementet

Konsumentverket tillstyrker förslaget.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av Peter Vikström, enhetschef. I den slutliga handläggningen har också föredragande Anna-Carin Widmark, utredare deltagit.

................................................................................................

Peter Vikström
Beslutande

Anna-Carin Widmark
Föredragande