Ändrad beräkning av bilförmån

Remissyttrande: 7 april 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/387
Ert Dnr: Fi2017/01480/S1

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket tillstyrker förslaget.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck
Marianne Wreifors