Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

Remissyttrande: 27 november 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1217
Ert Dnr: Fi2017/04328/S2

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard.  I handläggningen har också enhetschef Andreas Prochazka deltagit.

Joachim Allard
Andreas Prochazka