Betänkandet Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Remissyttrande: 21 december 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1311
Ert Dnr: Ku2017/02410/DISK

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck
Marianne Wreifors