En ny kamerabevakningslag SOU 2017:55

Remissyttrande: 28 augusti 2017
REMISSYTTRANDE

Vårt Dnr: 2017/698
Ert Dnr: Ju2017/05495/L6

Justitiedepartementet
Grundlagsenheten
1033 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________ 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Cecilia Norlander deltagit.

..........................................................................  

Joachim Allard
Beslutande                   

Cecilia Norlander
Föredragande