Energimärkning

Remissyttrande: 7 december 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1073
Ert Dnr: M2017/02466/Ee

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också utredare Johan Jarelin deltagit.

Peter Vikström
Johan Jarelin