EU-direktiv om vissa insolvensfrågor

Remissyttrande: 9 februari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1478
Ert Dnr: Ju2016/08869/L2

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter. 

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Joachim Allard
Marianne Wreifors