Euroclear Swedens promemoria Ändring av bestämmelse om utkontraktering för kontoförande institut

Remissyttrande: 14 juni 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/584
Ert Dnr: Fi2017/02245/V

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Malin Fors deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Malin Fors
Föredragande