Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Remissyttrande: 15 februari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/1384

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.
___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.    

Peter Vikström
Marianne Wreifors