Promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av

Remissyttrande: 15 februari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/102  

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.
___________________________________________
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.    

Peter Vikström                                                     
Marianne Wreifors