Remiss av Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv och ändring av direktiv 2011/65/EG.

Remissyttrande: 16 mars 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/255

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Marianne Wreifors