Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Remissyttrande: 20 november 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1138
Ert Dnr: S2017/05519/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors