Remiss av delbetänkande SOU 3027:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

Remissyttrande: 27 november 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1233
Ert Dnr: S2017/06371/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors