Remiss av förordning som ändrar flygets omfattning i EU:s handelssystem fr o m 2017

Remissyttrande: 9 mars 2017

Diarienummer: 2017/242


Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck

Marianne Wreifors