Remiss av förslag till europeisk drönarreglering från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

Remissyttrande: 6 juli 2017
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer:  2017/685
Ert diarienummer: N2017/04283/MRT

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

Ivar Rönnbäck

Marianne Wreifors