Remiss av promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

Remissyttrande: 9 februari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1468
Ert Dnr: Ju2016/09129/L6

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter. 

___________________________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Joachim Allard
Marianne Wreifors