Remissyttrande avseende SOU 2017:39 – Ny dataskyddslag

Remissyttrande: 23 augusti 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/570

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

__________________________

Konsumentverket har inga synpunkter på de förslag som lämnats i betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande generaldirektören Ivar Rönnbäck. Föredragande har varit verksjuristen Elin Söderlind.

......................................

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Elin Söderlind
Föredragande