Slutbetänkande Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Remissyttrande: 9 mars 2017

Diarienummer: 2017/129
Ert diarienummer:  N2017/00222/HL

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

_________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck

Marianne Wreifors