Statskontorets rapport – Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)

Remissyttrande: 20 november 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1007
Ert Dnr: N2017/04358/DL

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors