Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

Remissyttrande: 28 november 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/957
Ert Dnr: Fi2017/03554/B

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket begränsar nedan sitt yttrande till de delar som berör myndighetens uppdrag.

4 Föreskriftsrätt för Finansinspektionen

Konsumentverket delar uppfattningen om att det för närvarande är oklart hur stort utrymme det finns att meddela föreskrifter om kreditprövningar i fråga om de krediter som omfattas av konsumentkreditdirektivet.

En eventuell utökning av föreskriftsrätten kräver enligt Konsumentverket en utredning, särskilt med hänsyn till att tillsynen över 12 § konsumentkreditlagen är delad mellan Konsumentverket och Finansinspektionen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också juristen Anna Hult och föredragande jurist Hanna Ackeberg deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Hanna Ackeberg
Föredragande