Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Remissyttrande: 28 mars 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/330
Ert Dnr: Fi2017/01244/S2

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck
Marianne Wreifors