Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Remissyttrande: 4 april 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/367

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf Generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande Marianne Wreifors deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande 

Marianne Wreifors
Föredragande