Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Remissyttrande: 10 januari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1158
Ert Dnr: Ku2017/02136/MF

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket ställer sig positivt till förslaget att ta in radio- och tv-avgiften via skattsedeln. Enligt Kronofogden finns många svenskar i myndighetens register över personer med obetalda skulder på grund av obetald radio- och tv-licens. Myndighetens bedömning är att denna skuldsättning kan minska som en följd av att skattebetalning inte kräver en aktiv handling.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har också utredarna Margareta Lindberg och Karin Nordenson och föredragande presschef Hans Lundin deltagit.

Mia Ohlsson
Beslutande

Hans Lundin
Föredragande