EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabon-systemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Remissyttrande: 6 september 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/842
Ert diarienummer: Ju/2018/04222/L3

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande

Marianne Wreifors, handläggare