Följdändringar till ändrade mediegrundlagar (Ds 2017:57)

Remissyttrande: 15 januari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: Ju2017/08822/L6
Ert Dnr: 2017/1264

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har också Elin Söderlind, verksjurist och föredragande presschef Hans Lundin deltagit.

Mia Ohlsson
Beslutande

Hans Lundin
Föredragande