Förslag till ändring av förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Remissyttrande: 15 mars 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/217

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också verksjurist Elin Söderlind deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Elin Söderlind
Föredragande