Ny EU-förordning om försörjningstrygghet för gas

Remissyttrande: 6 februari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/128
Ert Dnr: M2018/00296/R

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors