Promemorian gällande Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Datainspektionen

Remissyttrande: 15 maj 2018

Diarienummer: 2018/417
Ert diarienummer: Ju/2018/02306 /Å

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också verksjurist Elin Söderlind deltagit. 

Ivar Rönnbäck
Beslutande                                                                                       

Elin Söderlind
Föredragande