Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Remissyttrande: 14 juni 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/664
Ert diarienummer: M2018/01858/Ke

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors