Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

Remissyttrande: 14 juni 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/562
M2018/01237/Kl

 

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm


Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors