Remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

Remissyttrande: 14 juni 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/482
M2018/01086/R

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors