Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft

Remissyttrande: 5 april 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/259

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektor Ivar Rönnbäck. . I handläggningen har också föredragande Marianne Wreifors deltagit. 

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande