Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

Remissyttrande: 11 januari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/01368
Ert Dnr: Fi2017/004821/S2

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande Marianne Wreifors deltagit.

Ivar Rönnbäck                                                                                         
Beslutande 

Marianne Wreifors
Föredragande