Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta viss mindre fjärrvärmeanläggningar från EU:s system för handel med utsläppsrätter

Remissyttrande: 14 januari 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/1320
Ert diarienummer: M2018/02954/R

Miljö och Energidepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit. 

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande