Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

Remisspromemoria: 19 december 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt Diarienummer: 2019/1417
Ert Diarienummer: Fi2019/03538/FPM

Finansdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande                                           
Peter Vikström, föredragande