Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Remisspromemoria: 19 december 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt Diarienummer: 2019/1448
Ert Diarienummer: Fi2019/03580/S2

Finansdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.
__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande