Betänkande av utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Remissyttrande: 28 maj 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2019/309
Ert diarienr: N2019/  192/D

Näringsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

 

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Wikström, föredragande