Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Remissyttrande: 27 september 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/990
Ert diarienummer: 2019/01318/CSM

Ku.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket är positiva till förslaget om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) och anser att vägledningen för handläggare kommer att ge ett bra stöd om frågor skulle uppstå i handläggningen. Konsumentverket har inga övriga synpunkter.

__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har också verksjurist Elin Söderlind, utredare Fredrik Ekholm, utredare Ingrid Eriksson och föredragande utredare Helena Olofsson deltagit.

__________________________

Mia Ohlsson, beslutande

Helena Olofsson, föredragande