Energimyndighetens rapport kontrollstation 2019 för elcertifikatsystem (ER 2018:25)

Remissyttrande: 3 april 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 208/1279
Ert diarienr: M2018/02927/Ee

Miljö- och energidepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande