Livsmedelsverkets rapport om nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m.

Remisspromemoria: 19 december 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt Diarienummer: 2019/1490
Ert Diarienummer: N2019/02174/JL

Näringsdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande                                            
Peter Vikström, föredragande